Verschillen SylFit & Bos Chi Kung

ENGLISH

Wat zijn precies de verschillen en overeenkomsten tussen SylFit Fitness en Bos Qigong? Kan ik ze allebei volgen?

In beide lessen gebruik je je eigen, gratis fitness apparatuur. Namelijk: je eigen lichaam, plus de zwaartekracht. Beide lessen gebeuren op een speelse manier, met veel individuele aandacht en respect. Als je wilt, kun je prima beide lessen volgen. Hier een lijst van enkele verschillen tussen SylFit (S) & Chi Kung (C)

S: Speciaal voor vrouwen in Amsterdam
C: Voor mannen & vrouwen in Amsterdam

S: In het Engels, Nederlands en/of Frans
C: In het Nederlands (en een aparte Engelstalige groep)

S: Meer dynamisch
C: Iets meer meditatief en naar binnen gericht

S: Workouts
C: Workouts + leerproces

S: Afzonderlijke lessen mogelijk
C: Alleen te volgen als lessenreeks

S: De trainer geeft je instructies die je opvolgt
C: De docent stelt veel onderzoekende vragen

S: Gebruikt voornamelijk het lichaam (spieren enz.)
C: Gebruikt voornamelijk de geest (intentie, imaginatie) om het het lichaam te sturen

S: Moet je doen op een yogamat/kleedje
C: Kun je vrijwel overal doen

S: Kun je toepassen voor en na andere vormen van sport
C: Principes ervan kun je toepassen tijdens andere sporten

S: Horizontale en verticale houdingen (op de mat)
C: Voornamelijk verticale houdingen: staand, zittend, lopend

S: Versterkt vooral je rug, billen, buik, benen, en de “core”
C: Versterkt vooral je dieper liggende (houdings-)spieren

S: Je verbetert je circulatie door de oefeningen
C: Je leert om je circulatie te verbeteren door gebruik van je aandacht & intentie, plus bewegingen & houdingen

S: Een periode van ontspanning volgt aan het eind van de training
C: Steeds meer ontspannen blijven tijdens beweging – dat is de bedoeling

S: Geen huiswerk
C: Wat oefeningen als huiswerk

Hier vind je meer informatie over Bos Chi Kung in Amsterdam.

Informatie over Parkinson Chi Kung (Parkinson Qigong) Amsterdam

Terug naar de vragen

ENGLISH

What exactly are the differences and similarities between the SylFit Fitness and Bos Qigong (Chi Kung) lessons? Can I take both?

In both you will use your own free fitness equipment. Namely: your own body, plus gravity. Both are given in a playful way, with much personal attention & respect. If you like, you can easily follow both lessons. Here are some of the differences between SylFit (S) & Chi Kung (C):

S: For women in Amsterdam
C: For men & women in Amsterdam

S: In English, Dutch and/or French
C: In Dutch and/or English

S: More dynamic
C: More meditative & internal

S: A workout
C: Workouts + a learning process

S: Single lessons possible
C: To be taken as a course

S: The trainer gives you instructions which you follow
C: The instructor asks more investigative questions

S: Mainly uses the body (muscles etc.)
C: Mainly uses the mind to influence the body

S: Must be done on a yoga mat/carpet
C: Can be done anywhere

S: Can be used before & after other sports
C: Principles can be used during other sports

S: Horizontal & vertical positions (on the mat)
C: Only vertical positions: standing, sitting, walking

S: Mainly strengthens your back, buttocks, belly, legs and “core”
C: Mainly strengthens your deeper internal (postural) muscles

S: You improve your circulation by the physical exercises
C: You learn to improve your circulation with your attention/intention (and physical exercises)

S: A relaxation period follows at the end of the training
C: To be more & more relaxed while moving is a goal of the training

S: No homework
C: Some exercises for at home

More information about Bos Chi Kung (Qigong) in Amsterdam

Information about Parkinson Chi Kung (Parkinson Qigong) Amsterdam

Back to the FAQ