Inner Fitness Meditatie

ENGLISH

Integrale fitness van lichaam & geest vergt meer dan alleen fysieke fitness training

Onze innerlijke rust, ruimte en helderheid terugvinden…
Dat is het belangrijkste doel van de Inner Fitness Meditaties.

We onderzoeken diverse meditatiemethoden.
Soms experimenteren we met handposities (yoga mudra’s en chi kung houdingen).
Soms doen we ademoefeningen.
Of ontspanningstechnieken.
Soms spelen we.
Met innerlijke beelden, klanken, gewaarwordingen.
Soms zijn we gewoon aandachtig.
Bewust.
Mindful.
Aandachtig voor wat er maar gebeurt.
Wat er maar is.
Binnen of buiten.
Hier en nu.
Hartslag.
Adem.
Mentale drukte en stilte.
Ruimte binnen en buiten.
Iets en Niets.

De Inner Fitness Meditaties worden begeleid door Sylvie of Robberto.
Elk op hun eigen manier.
Zowel serieus als speels.

Neutraal, vrij, praktisch en ondogmatisch.

Niet gebonden aan een goeroe, religieuze/spirituele groep, of geloof.

Je kunt je partner of vriend meenemen: dit is voor mannen en vrouwen.
Alle nationaliteiten zijn welkom!
De begeleiding gebeurt in het Engels.

Kosten: 10 euro per sessie.

Belangrijk: kom ruim op tijd! Laatkomers verstoren de meditatie…

Zie de meditatie agenda voor de precieze data.

ENGLISH

Inner Fitness Meditation

For integral fitness of mind & body, we need more than just physical fitness training.

Finding again our inner peace, freedom and clarity.
That’s the main purpose of Inner Fitness Meditations.

We’ll investigate various meditation techniques.
Sometimes we’ll experiment with hand positions (yogic mudras or chi kung positions).
Sometimes we’ll do breathing exercises.
Sometimes we’ll practice deep relaxation.
Sometimes we’ll play.
With inner images, sounds, sensations.
Sometimes we just pay attention.
Attention to whatever happens.
Whatever is.
Awareness.
Mindfulness.
Here and Now.
Heartbeat.
Breath.
Mental noise and silence.
Inner and outer spaciousness.
Things and Nothing-ness.

Inner Fitness Meditations are taught by Sylvie or Robberto.
Each in their own way.
Both seriously and playfully.

Neutral, free, undogmatic and practical.
Not connected to any guru, religious/spiritual group, or belief system

You can bring your male partner or friend: this is for both men & women.
All nationalities welcome!
Meditation guidance will be in English.

Costs: 10 euro per session.

Important: come well in time! Please don’t disturb the meditation by coming late…

See the Inner Fitness Meditation agenda for exact dates.

SylFit Inner Fitness Meditatie

Sylvie during an Inner Fitness Meditation on Houat (her favorite island in France)

☝☝☝